Diagnostyka


Podstawowe badanie okulistyczne dorosłych


– badanie ostrości wzroku
– autorefraktometria (komputerowe badanie wzroku)
– dobór korekcji okularowej
– badanie przedniego odcinka oka
– badanie dna oka
– tonometria (badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną)

Podstawowe badanie okulistyczne dzieci


Badanie dzieci oraz młodzieży powinno zawsze być wykonane po mydriazie (poszerzenie źrenicy za pomocą kropli w celu zniesienia akomodacji), aby wynik był obiektywny i wiarygodny.

– badanie ostrości wzroku
– autorefraktometria (komputerowe badanie wzroku)
– badanie przedniego odcinka oka
– badanie dna oka
– badanie widzenia barw

OCT – Optyczna Koherentna Tomografia


Jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystującą skaning optyczny jest tomografia siatkówki.

Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki pozwala na bardzo wczesne wykrycie wszelkich zmian w strukturze oka. Promień świetlny, którym aparat wykonuje pomiary, jest całkowicie bezpieczny, gdyż wykorzystywane są w nim promienie bliskie światłu podczerwonemu. Nie mamy do czynienia z potencjalnie niebezpiecznym promieniowaniem jonizującym. Koherentną tomografię optyczną nazywa się często biopsją optyczną, ponieważ umożliwia ona bezkontaktowe wniknięcie w głąb tkanki. Obraz „wycinków” oka widoczny jest na monitorze komputera.

Inne badania okulistyczne


– badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego – Tonometria – metodą aplanacyjną
– badanie widzenia barw
– badanie widzenia stereoskopowego
– wykonujemy badanie okresowe, badania na prawo jazdy
– AUTOKERATOMETRIA

PERYMETRIA (BADANIE POLA WIDZENIA)


Badanie pola widzenia jest to ocena zakresu (wielkości) przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem. Badanie to zwane jest inaczej perymetrią. Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości. Badanie pola widzenia to badanie nieinwazyjne i niebolesne. Każde oko badane jest oddzielnie, a czas badania jednego oka trwa około 10 minut. Dokładna ocena pola widzenia wymaga dużej współpracy ze strony badanego. Pacjent musi przez cały czas badania patrzeć w jeden punkt i skupiać uwagę, aby nie przeoczyć pojawiającego się światła.